Website tư vấn và bán bảo hiểm Bảo Việt trực tuyến - Thời gian từ 8h - 21h kể cả thứ 7 và CN
Bảo Việt Nhân Thọ - An Gia Thịnh Vượng

  an-gia-thinh-vuong

Mục đích chương trình bảo hiểm :
- Đảm bảo một kế hoạch tài chính ổn định cho người được bảo hiểm để thực hiện những dự định lớn trong tương lai.
- Bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống.
Quyền lợi của Qúy khách :
- Mỗi năm được tăng thêm 5% số tiền bảo hiểm.
- Được nhận toàn bộ số tiền bảo hiểm đã tăng khi người được bảo hiểm không may qua đời do những nguyên nhân quy định trong hợp đồng.
- Được nhận ngay số tiền bảo hiểm đã gia tăng, được miễn đóng phí mà hợp đồng vẫn được duy trì với với đầy đủ các quyền lợi nếu người được bảo hiểm không may bị thương thật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.
- Được nhận trước 50% số tiền bảo hiểm đã tăng, không quá 50 triệu đồng nếu người được bảo hiểm bị bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối khi hợp đồng có hiệu lực từ 12 tháng trở lên.
- Được tham gia với số tiền bảo hiểm không giới hạn.
- Được hưởng phí rẻ khi tham gia số tiền bảo hiểm sớm.
- Được hưởng phí rẻ khi tham gia số tiền bảo hiểm sớm.
- Được giảm phí đối với các hợp đồng có số tiền bảo hiểm lớn.
- Được lựa chọn địa điểm và phương thức nộp phí.
- Được vay theo hợp đồng, vay phí tự động, dừng nộp phí và duy trì hợp đồng với số tiền bảo hiểm giảm khi hợp đồng đã có hiệu lực từ 24 tháng trở lên.
- Được mua thêm nhiều sản phẩm bảo hiểm bổ trợ khác:
   + Bảo hiểm tử kỳ,
   + Bảo hiểm sinh kỳ thuần tuý,
   + Bảo hiểm chi phí phẫu thuật,
   + Bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn,
   + Bảo hiểm chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn,
   + Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm
   + Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm đặc biệt.
Đối tượng bảo hiểm: Người được bảo hiểm từ 1 đến 60 tuổi.
Thời hạn bảo hiểm: Quý khách có thể lựa chọn thời hạn bảo hiểm là 5 năm, 10 năm, 15 năm, hoặc 20 năm.
Ví dụ minh họa:  Quý khách mua bảo hiểm An Gia Thịnh Vượng khi bắt đầu 35 tuổi là với số tiền bảo hiểm là 50.000.000 đồng, thời hạn 10 năm. Phí bảo hiểm hàng năm là 6.247.500 đồng, trong thời hạn 10 năm.
Quyền lợi như sau:
- Được nhận số tiền bảo hiểm gia tăng là 72.500.000 đồng vào ngày đáo hạn hợp đồng;
- Nếu người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm, giả sử hợp đồng có hiệu lực 15 tháng, thì được nhận quyền lợi như sau:
- Số tiền bảo hiểm gia tăng là 52.500.000 đ.
- Được miễn phí, hợp đồng vẫn được duy trì đầy đủ quyền lợi; khi đáo hạn hợp đồng người được bảo hiểm vẫn được nhận 72.500.000 đồng.
- Được nhận số tiền 50.000.000 đồng và số tiền tăng thêm nếu người được bảo
hiểm không may qua đời do tai nạn.
- Được nhận 26.250.000 đồng nếu người được bảo hiểm bị bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối; giả sử hợp đồng đã có hiệu lực 15 tháng. - Thanh toán tiếp phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm được điều chỉnh tăng tại thời điểm người được bảo hiểm qua đời (hoặc đáo hạn) so với số tiền bảo hiểm đã thanh toán trước đó.


hotline tuvan baovietnhanth

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: