Website tư vấn và bán bảo hiểm Bảo Việt trực tuyến - Thời gian từ 8h - 21h kể cả thứ 7 và CN
Bảo hiểm xã hội, hướng tới xây dựng hệ thống bền vững, hiện đại PDF. In Email
Thứ ba, 10 Tháng 6 2014 11:53    Viết bởi Administrator

bao-hiem-xa-hoiĐó là nội dung của Hội thảo đánh giá 5 năm thực hiện Luật bảo hiểm xã hội và đề xuất những sửa đổi bổ sung do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức ngày 29-11, tại Hà Nội.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến ngay từ khi Luật BHXH được ban hành dưới nhiều hình thức như mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức phổ biến, giới thiệu Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn.

Sau gần 5 năm thực hiện, Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành chính sách BHXH đã đi vào cuộc sống, phát huy tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động góp phần thực hiện mục tiêu chính sách an sinh xã hội của nhà nước.

Theo báo cáo, việc triển khai quy định của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn, đối tượng tham gia BHXH ở cả 3 loại hình đều tăng hàng năm, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tăng từ 8,173 triệu người năm 2007 lên 9,666 triệu người năm 2011 (ước thực hiện), tăng 18,3% so với năm 2007, tăng bình quân 4,6%/năm; đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng từ 6.110 người năm 2008 (năm đầu tiên triển khai thực hiện) lên 90.000 người năm 2011 (ước thực hiện); đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng từ 5,993 triệu người năm 2009 (năm đầu tiền triển khai thực hiện) lên 7,223 triệu người năm 2011 (ước thực hiện).

Hướng tới xây dựng hệ thống BHXH bền vững, hiện đại, thời gian tới, Luật BHXH sẽ tập trung cải cách vào 4 nội dung chính: Mở rộng đối tượng tham gia BHXH; Điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện các chế độ BHXH; Xây dựng hệ thống BHXH đa trụ cột; Đổi mới phương thức và tổ chức thực hiện…

Theo www.qdnd.vn

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: