Website tư vấn và bán bảo hiểm Bảo Việt trực tuyến - Thời gian từ 8h - 21h kể cả thứ 7 và CN
Bảo Việt đạt gần 800 tỷ lợi nhuận trong 6 tháng PDF. In Email
Thứ tư, 03 Tháng 8 2016 12:24    Viết bởi Administrator
Bảo Việt Nhân thọ đạt tổng doanh thu 6 tháng 7.780 tỷ đồng, tăng trưởng 27,7% so với cùng kỳ
Bảo Việt Nhân thọ đạt tổng doanh thu 6 tháng 7.780 tỷ đồng, tăng trưởng 27,7% so với cùng kỳ

Lợi nhuận sau thuế đạt 789 tỷ đồng, hoàn thành 66,3% kế hoạch năm. Doanh thu bảo hiểm nhân thọ đạt 6.080 tỷ đồng, tăng trưởng 31,9%, hoàn thành 51,8% kế hoạch năm; doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 3.225 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ, bám sát kế hoạch cả năm.

Công ty mẹ đạt tổng doanh thu đạt 691 tỷ đồng, tăng trưởng 10,9% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế đạt 547 tỷ đồng, hoàn thành 54,4% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 528 tỷ đồng.

Bảo Việt Nhân thọ đạt tổng doanh thu 6 tháng 7.780 tỷ đồng, tăng trưởng 27,7% so với cùng kỳ; doanh thu phí bảo hiểm đạt 6.080 tỷ đồng (+31,9%). Trong đó, doanh thu khai thác mới đạt 1.242 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 40,3%, tiếp tục dẫn đầu thị trường về doanh thu khai thác mới. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 389 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm.

Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu 3.456 tỷ đồng, tăng 5,9%; Lợi nhuận sau thuế đạt 160 tỷ đồng, hoàn thành 53,1% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 62,1% kế hoạch năm, tăng trưởng 9,4%, đạt 227 tỷ đồng.

Mới đây, Bảo hiểm Bảo Việt cũng vừa ra mắt sản phẩm Bảo Việt K-Care – sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt dành cho bệnh ung thư lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Bảo Việt K-Care mang đến bốn quyền lợi chi trả bảo hiểm bao gồm: quyền lợi bảo hiểm ung thư (giai đoạn sớm và giai đoạn trễ), quyền lợi trợ cấp nằm viện, quyền lợi khi tử vong do bệnh ung thư và quyền lợi khi tử vong do tai nạn.

Đặc biệt, quyền lợi bảo hiểm ung thư sẽ được chi trả một khoản tiền cố định lên đến 1 tỷ đồng, nhằm giúp người mua bảo hiểm có thể chủ động tài chính điều trị ung thư sớm và yên tâm lựa chọn các địa chỉ, phương pháp điều trị bệnh tiên tiến, đạt hiệu quả tốt nhất.

Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) đạt tổng tài sản do BVF quản lý đạt 34.279 tỷ đồng (tương đương 1,6 tỷ USD), tăng hơn 3.000 tỷ đồng, tương ứng 10,5% so với cuối năm 2015. Tổng doanh thu đạt 44 tỷ đồng, tăng trưởng 78,9% so với cùng kỳ, hoàn thành 57,2% kế hoạch năm 2016; lợi nhuận trước thuế đạt 17 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 14 tỷ đồng hoàn thành 67,8% kế hoạch năm 2016, ghi nhận mức tăng trưởng 93,6% lợi nhuận sau thuế.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt tổng doanh thu trong 6 tháng đầu năm đạt 150 tỷ đồng, tăng trưởng 2,6 % so với cùng kỳ, bám sát kế hoạch năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 56 tỷ đồng, đạt 56,9% kế hoạch cả năm.

Nguồn: Baodautu.vn

 

 

 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: