Website tư vấn và bán bảo hiểm Bảo Việt trực tuyến - Thời gian từ 8h - 21h kể cả thứ 7 và CN
Bảo Việt tăng trưởng 20,2% doanh thu hợp nhất PDF. In Email
Thứ ba, 06 Tháng 9 2016 10:32    Viết bởi Administrator

Ngày 29/8/2016, Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm (số liệu sau soát xét). Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 11.710 tỷ đồng; tăng trưởng 20,2% (so với cùng kỳ năm 2015), hoàn thành 52% kế hoạch năm…

 

Anh1

Trong đó, tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm của tập đoàn đạt 11.710 tỷ đồng, tăng trưởng 20,2%. Lợi nhuận sau thuế đạt 790 tỷ đồng, hoàn thành 66,4% kế hoạch năm.

Tính riêng quý II, Bảo Việt ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế đạt 397 tỷ đồng, tăng trưởng 10,18%. Kết quả quý II khả quan nhờ mặt bằng lãi suất tăng so với cùng kỳ, thị trường chứng khoán diễn biến sôi động đã đem lại lợi nhuận cao cho các khoản đầu tư của Bảo Việt.

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 6.080 tỷ đồng, tăng trưởng 31,9%, hoàn thành 51,9% kế hoạch năm; doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 3.225 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ, bám sát kế hoạch cả năm.

Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 30/6/2016 đạt 64.366 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm đáng khích lệ

Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm với tổng doanh thu đạt 7.780 tỷ đồng, tăng trưởng 27,7%.

Doanh thu phí bảo hiểm đạt 6.080 tỷ đồng (+31,9%), trong đó doanh thu khai thác mới đạt 1.242 tỷ đồng, tăng trưởng 40,4%, tiếp tục dẫn đầu thị trường về doanh thu khai thác mới. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 389 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm.

Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu 3.456 tỷ đồng, tăng 5,9%. Lợi nhuận sau thuế đạt 160 tỷ đồng, hoàn thành 53,1% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 62,1% kế hoạch năm, tăng trưởng 9,4%, đạt 227 tỷ đồng.

Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục thực hiện định vị chiến lược là doanh nghiệp hàng đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và trong lĩnh vực bảo hiểm cá nhân và hộ gia đình.

Giữ tăng trưởng đầu tư và dịch vụ tài chính

Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) đạt kết quả kinh doanh ổn định, tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng về tổng tài sản quản lý. Tại thời điểm 30/6/2016, tổng tài sản do BVF quản lý đạt 34.279 tỷ đồng (tương đương 1,6 tỷ USD), tăng hơn 3.000 tỷ đồng, tương ứng 10,5% so với cuối năm 2015.

Tổng doanh thu đạt 44 tỷ đồng, tăng trưởng 78,9%, hoàn thành 57,2% kế hoạch năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 17 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 14 tỷ đồng, hoàn thành 67,8% kế hoạch năm, tăng trưởng 85,8% lợi nhuận sau thuế.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) giữ đà tăng trưởng ổn định. Tổng doanh thu trong 6 tháng đầu năm đạt 150 tỷ đồng, tăng trưởng 2,6 %. Lợi nhuận sau thuế đạt 55 tỷ đồng, đạt 56,8% kế hoạch năm.

Về thị phần môi giới, BVSC giữ vị trí thứ 2 trong danh sách các công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu lớn nhất và Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất tại HSX. Bên cạnh đó tại HNX, BVSC xếp thứ 8 thị phần môi giới cổ phiếu, với 3,88% thị phần.